POLITYKA ANTYMOBBINGOWA

Jako agencja zatrudnienia szczególnie dbamy o bezpieczeństwo pracowników, którzy zdecydowali się skorzystać z naszych usług – to oni są dla nas najważniejsi. Właśnie dlatego jednym z istotnych aspektów naszej działalności jest prowadzenie skutecznej polityki antymobbingowej.

CZYM JEST MOBBING?

Mobbing polega na prześladowaniu, celowym utrudnianiu pracy, zastraszaniu lub wyśmiewaniu podwładnego bądź współpracownika. To wszelkie formy agresji zarówno psychicznej, jak i fizycznej, prowadzące do obniżenia samooceny, izolacji i/lub konieczności zwolnienia się z pracy przez osobę będącą obiektem szykan. Mobbingiem jest również stała, nieuzasadniona krytyka, nieodpowiednie żarty, obraźliwe gesty, a nawet uciążliwy, powtarzający się sarkazm. Tym samym mianem należy określić przymusowe zostawanie po godzinach pracy lub zakaz robienia przerw.

 

Każda z wielu form, jakie może przybierać mobbing, powinna być stanowczo tępiona, dlatego prowadzimy działania mające na celu demaskowanie mobberów. Jednocześnie oferujemy pracownikom swoją pomoc, polegającą na rozwiązywaniu sytuacji problemowych w możliwie najkorzystniejszy i skuteczny sposób. Cenimy sobie dobro naszych podopiecznych, dlatego podejmując współpracę z Agencją Corona Silesia, otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa i nie ponosisz żadnego ryzyka w związku ze świadczonymi przez nas usługami.

Cenimy sobie dobro naszych podopiecznych, dlatego podejmując współpracę z Agencją Corona Silesia, otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa i nie ponosisz żadnego ryzyka w związku ze świadczonymi przez nas usługami.