PRACUJ LEGALNIE

Agencja Corona Silesia pośredniczy wyłącznie w legalnym zdobywaniu zatrudnienia. Jednocześnie stanowczo przestrzega przed podejmowaniem pracy na czarno, mając świadomość konsekwencji, jakie to ze sobą niesie.

Zanim podejmiesz pracę, upewnij się, że będą przysługiwać Ci należne prawa pracownika. Zatroszcz się również o swoją przyszłość i nie narażaj się jedynie dla pieniędzy.

CO ZYSKUJESZ

Legalne zatrudnienie zapewni Ci nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również:

  • gwarancję otrzymania wynagrodzenia za pracę i wszelkich świadczeń z nim związanych
  • ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (zdrowotne pokryje koszty Twojego leczenia, co jest szczególnie ważne podczas pracy za granicą, gdzie w razie pobytu w szpitalu zostaniesz obciążony/-a rachunkami sięgającymi kwoty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy euro; społeczne natomiast zabezpieczy Twoją przyszłość w momencie, gdy z różnych powodów, np. choroba czy podeszły wiek, nie będziesz w stanie kontynuować pracy – wtedy otrzymasz świadczenia emerytalno-rentowe)
  • pozwoli uniknąć negatywnych skutków kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji, a w przypadku pracy zagranicznej – policji i służb celnych

CO MOŻESZ STRACIĆ PRACUJĄC NIELEGALNIE

Pracując na czarno, narażasz się na wysokie koszty w przypadku uszczerbku na zdrowiu i nie tylko.

  • Nie posiadasz wtedy ubezpieczenia, więc nie możesz liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie.
  • Nic nie chroni Cię również przed różnego rodzaju zaniedbaniami czy nawet oszustwami ze strony pracodawcy.
  • Nie przysługują Ci prawa pracownika, więc Twój przełożony tym samym nie jest zobowiązany do ich przestrzegania. Wiąże się z tym duże ryzyko, szczególnie jeśli pracujesz za granicą. Standardy takiej pracy zazwyczaj są niskie, a zaniedbania, na jakie pracodawca może sobie wówczas pozwolić, mogą okazać się dla Ciebie niebezpieczne.
  • Ponadto, jeśli figurujesz w rejestrze osób bezrobotnych, za nielegalną pracę grozi Ci kara grzywny w wysokości co najmniej 500 zł. Suma ta może być znacznie wyższa za granicą, gdzie nietrudno o kontrolę urzędu celnego.

 

Pamiętaj więc, że nie warto w ten sposób narażać się dla pieniędzy. Jeśli masz trudności ze znalezieniem zatrudnienia, skorzystaj z usług naszej w pełni legalnej agencji pośrednictwa pracy, a otrzymasz gwarancję bezpieczeństwa oraz pewność, że pracodawca spełni wszystkie warunki konieczne do prawidłowego wykonywania powierzanych Ci zadań.


Zapoznaj się z naszymi ofertami i pracuj bez obaw!